Proč jsme se vrhli na SAP? Osm z deseti největších u nás ho má

Před časem společně Milan Sameš a Karol Kubeczka iniciovali v rámci IT skupiny Aricoma vznik nové divize SAP. Pro další růst skupiny naprosto pochopitelný krok. Už proto, že v mnoha ukazatelích je SAP v oblasti podnikových aplikací celosvětovým lídrem, řada nejvýznamnějších globálních či regionálních hráčů v oblasti energetiky, telekomunikací, bankovnictví, retailu nebo výroby řídí svůj byznys v systému SAP a třeba v České republice jej využívá osmdesát ze stovky největších a nejúspěšnějších společností. A právě sem Aricoma míří také.

Milana Sameše, CEO společnosti Aricoma, jsme již představovali. Ale s Karolem Kubeczkou, ředitelem divize zodpovědné za rozvoj aktivit SAP, jsme tu možnost zatím neměli. Nejvyšší čas to napravit.

Jak se vlastně zrodila vaše spolupráce s Aricoma?

Před třemi lety jsme s Milanem Samešem, se kterým se dlouhodobě dobře známe, diskutovali o budoucích plánech Aricomy a Milan mi v rámci této debaty představil svou vizi rozvoje SAP a důvody, proč je tato kompetence pro skupinu důležitá. Její společnosti pokrývaly již tehdy až na SAP prakticky všechny IT kompetence: IT infrastrukturu, cloudová řešení, prvky kybernetické bezpečnosti, dodávky standardních aplikací a specializovaného softwaru, aplikace umělé inteligence a dokonce i virtuální a rozšířenou realitu. SAP byl tedy poslední významný pilíř, který Aricoma potřebovala doplnit, aby jako největší IT subjekt na česko-slovenském trhu reálně pokrývala celou šíři end-to-end IT služeb s důrazem na velké korporace, z nichž většina využívá jako systém pro řízení svých podnikových procesů právě SAP. Když mi Milan nabídl přímou účast v tomto projektu, neváhal jsem.

Jak jste o startu projektu uvažovali tehdy a jak moc se vaše přemýšlení v průběhu času proměnilo?

Na začátku byla ve hře alternativa, že kompetenci SAP vybudujeme na zelené louce a začneme SAPovské odborníky nabírat postupně. Tento proces by však v krátkodobém horizontu nepřinesl posun mezi lokální lídry a nezajistil kritickou masu SAP specialistů, což byly naše výchozí ambice. Začali jsme proto hledat na trhu vhodný akviziční cíl s dlouholetou historií ve světe SAP, společnost velmi dobře vnímanou zákazníky s alespoň stovkou konzultantů a technologů. Sabris, s jehož vlastníky jsme se nakonec dohodli na odkoupení jeho významné části, tyto atributy splňoval. Sám hledal strategického partnera s podobnou firemní kulturou a garancí, že adoptovaný SAP byznys bude dlouhodobě rozvíjet. Akvizice se tak pro obě strany stala optimálním řešením pro naplnění aktuálních potřeb a cílů.

Ale Sabris byl jen první akvizice. Brzy přišlo oznámení o odkoupení Consulting 4U.

Převzetím společnosti Consulting 4U jsme získali dalších 20 velmi zkušených konzultantů a architektů a významné know-how zejména v oblasti výrobních procesů. Kombinace obou společností spolu se zázemím Aricomy nám otevírá dveře k těm největším a nejnáročnějším SAP projektům ve středoevropském regionu, máme potřebnou velikost a zastupitelnost zdrojů na všech klíčových pozicích i produktové a procesní know-how ve většině tržních vertikál.

Na českém trhu existuje spousta firem, která se zabývají implementacemi SAP nebo konzultační činností. Co proti nim může Aricoma poskytnout navíc? V čem je její konkurenční výhoda?

Jednou z hlavních konkurenčních výhod je kromě celkové síly společnosti právě široký rozsah poskytovaných služeb. V rámci dodávaných projektů nekončíme u SAP consultingu a technologií, ale jako typický systémový integrátor jsme schopni u daného klienta nabídnout prakticky cokoli dalšího z portfolia IT služeb, které se SAP projekty přímo či nepřímo souvisí. Na rozdíl od většiny globálních systémových integrátorů jsme však stále velmi pružní a flexibilní v rozhodování, a to i ve velmi nestandardních obchodních případech.

Aricoma dlouhodobě platila za předního implementačního partnera ERP produktů Microsoft. Nežárlí dnes Microsoft nebo lidé uvnitř firmy na novou konkurenci ve vašem portfoliu?

Bez větve SAP měla Aricoma v případě obchodní příležitosti z oblasti podnikových aplikací jedinou možnou volbu. Ve většině případů, jedná-li se například o nové rozvojové projekty, služby podpory nebo rollouty nového ERP systému, kdy bylo v dané společnosti dávno rozhodnuto, že aplikační ERP platformou je Microsoft, je situace stejná i nyní – je to jasná příležitost pro náš Microsoft tým. Složitější situace nastává pouze v případě výběrových řízení na nový podnikový informační systém. Ale i tady vidíme naši novou víceplatformní ERP orientaci jako výhodu. Dle typu klienta, jeho velikosti a povahy podnikání, poptávaného řešení a požadavků na rozsah a způsob pokrytí jeho podnikových procesů zhodnotíme, která z našich dvou standardních aplikačních platforem je pro danou společnost vhodnější a tu pak nabídneme. Pro klienta tak můžeme být hned na úvod obchodních jednání důvěryhodným partnerem, který nenabízí svou jedinou možnou platformu, kterou potřebuje prodat, ale řešení a produkt, který se pro daný případ lépe hodí. Roste tak naše šance na úspěch, a tedy i úspěch příslušného produktového partnera. Věříme proto, že doplnění produktového portfolia Aricomy o SAP bude přínosné pro všechny strany, naše zákazníky, Microsoft i SAP, ale také pro naše specialisty v obou platformách, kteří mohou navzájem sdílet zkušenosti.

SAP je etalonem. Systémem systémů. Ale zároveň již v téhle pozici prakticky nemá kam růst. Stane se v budoucnu dostupnější i pro menší než „miliardové“ firmy?

SAP jde vstříc středně velkým společnostem již delší dobu, a to včleňováním do svých produktů tzv. best practices pro mnohá standardní tržní odvětví, díky kterým je pak celá implementace snazší, kratší, a tedy i levnější. V poslední době je dalším významným krokem tímto směrem třeba SAP strategie v oblasti cloudových řešení, kdy je obchodní produkt SAP S/4HANA public cloud výhodný zejména pro menší společnosti bez výrazných procesních specifik. Ty se pak dokáží dobře přizpůsobit jednotnému sdílenému aplikačnímu prostředí, které je pro všechny zákazníky z dané branže nakonfigurováno stejně.

Kam vůbec míří SAP v nejbližší budoucnosti?

Celý SAPovský svět dnes žije zejména migracemi na novou verzi nosného ERP systému společnosti SAP S/4HANA. Název v sobě skrývá dva klíčové faktory generačního skoku tohoto aplikačního lídra. „HANA“ je název pro in-memory databázi, přičemž SAP přišel s tímto konceptem jako vůbec první na trhu. Jeho hlavní výhodou je vysoká rychlost práce s velkými objemy dat včetně transakcí a BI aplikací, které tato data vyhodnocují v reálném čase. „S“ znamená „simple“ a reflektuje další trend: maximálně zjednodušit práci se systémem pro běžného uživatele, což pro takto robustní a komplexní systém v minulosti ne vždy platilo. Nad tím vším pak lze pozorovat jasné směřování společnosti SAP ke cloudovým technologiím a obchodním modelům. O SAP S/4HANA public cloud jsme již hovořili, vyšší míru zákaznických specifik lze postihnout ve verzi SAP S/4HANA private cloud. Zmínit lze dále i SAP Business Technology Platform, sadu různorodých cloudových aplikací a nástrojů pro práci s daty, řešení integrací systémů, vývoj aplikací v cloudu nebo třeba aplikace z oblasti umělé inteligence.

A jaké milníky čekají v nejbližší budoucnosti vás?

První cíle, dostat se skokově na velikost významného SAP partnera na česko-slovenském trhu a zaintegrovat obě akvírované společnosti do prostředí Aricoma, jsou úspěšně za námi. Další ambicí je současnou velikost našeho SAP byznysu zdvojnásobit. I tohoto cíle lze nejpřirozeněji dosáhnout doplňující taktickou akvizicí na českém nebo slovenském trhu, a bude-li k tomu vhodná příležitost, pak i v zahraničí, což je v souladu s celkovou strategií další expanze celé Aricomy. To je však širší a složitější téma na měsíce dopředu.

Co vás osobně u SAP drží?

Je to aplikační svět ve velkých nadnárodních i lokálních korporacích prakticky ve všech tržních odvětvích. Většinou se jedná o velmi náročné, mnohdy krizové projekty, jejichž přínosy pro danou společnost se plně projeví až postupem času. Na druhé straně, právě toto jsou pro mě důvody, proč působit právě v segmentu SAP. Pracujete s mimořádně schopnými lidmi ve vlastním týmu i na straně zákazníků a máte příležitost získávat a později zúročit nové zkušenosti od nesporných lídrů průmyslu a podnikání. Ocitáte se ve složitých situacích a musíte v nich dokázat najít řešení. To všechno mě baví, ve skvělém lidském prostředí Aricoma obzvlášť, a posouvá dál.

"Na začátku byla ve hře alternativa, že kompetenci SAP vybudujeme na zelené louce sami. Tento proces by však v krátkodobém horizontu nepřinesl posun mezi lokální lídry a nezajistil kritickou masu SAP specialistů."

Útoky přes kurýrní služby i úřady. Hackeři jdou pořád blíž k lidem

Když se kyberbezpečnostní experti antivirové firmy ESET dívají do statistik technologických útoků za poslední dva tři roky, můžou podat různé zprávy. Jejich data ukazují, že Česko se navzdory různým pochybám stalo vyspělou ekonomikou se vším všudy, čelí totiž útokům stejné míry a závažnosti jako jakékoliv západní země. Jasně z nich plyne i to, že množství detekovaného malwaru a hlavně phishingu rychle roste. Má nové formy, rozeznat je je čím dál složitější a ukazuje se, že celé hackerské prostředí se obchodně profesionalizuje. O tom všem mluvili na zářijové konferenci Aricomy Techfórum.

Konec „papírování“. AI nejvíc promění kancelářskou práci, predikuje Microsoft

Internet, mobilní telefon a umělá inteligence. To jsou tři největší technologické zlomy našeho věku. Říká to Petr Karásek, manažer, který má v Microsoftu na starost strategii produktů Power Platform mířících do střední a východní Evropy, na Blízký východ i do Afriky. Zatímco u internetu a mobilních telefonů už velmi dobře víme, co přinesly, u umělé inteligence máme pořád spíš očekávání. Karásek v Microsoftu působí 21 let, celou svoji kariéru se zabýval podnikovými systémy a nástroji pro efektivizaci chodu firem a v rozhovoru naznačuje, kde všude se nástup nové technologie projeví.

Jak umělá inteligence pomáhá lékařům v oblasti popálenin?

Pozor, tohle téma opravdu bolí. Společně s Jitkou Schořovou a Miroslavem „Mikim“ Volkem se totiž budeme bavit o popáleninách. Konkrétně o tom, jakým způsobem mohou do diagnostiky popálenin vstoupit data, anotace, umělá inteligence, mobilní aplikace nebo pokročilé metody rozpoznávání obrazu. Právě takový úkol totiž od největšího popáleninového centra v České republice (a jednoho z největších v Evropě) Fakultní nemocnice Královské Vinohrady dostal tým vývojářů společnosti SYSCOM Software. A ta už je – konkrétně od začátku letošního léta – součástí největší české IT skupiny Aricoma.